Các chương trình đào tạo quốc tế được phép tuyển sinh tại VN 2013

Kích cỡ:

Các chương trình đào tạo quốc tế được phép tuyển sinh tại VN: Theo danh sách ban đầu thì có tổng số 200 chương trình liên kết được cấp phép. Tuy nhiên, con số này chỉ có 179 chương trình đang hoạt động

TRƯỜNG QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC QUỐC TẾ | TIỂU HỌC QUỐC TẾ

Các chương trình đào tạo quốc tế được phép tuyển sinh tại VN 2013

Theo thông tin từ Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ GD&ĐT) tính đến nay, các chương trình chính thức được cấp phép liên kết đào tạo trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học là gần 180 chương trình.

Theo danh sách ban đầu thì có tổng số 200 chương trình liên kết được cấp phép. Tuy nhiên, con số này chỉ có 179 chương trình đang hoạt động, 15 chương trình đã dừng tuyển sinh và 6 chương trình đã hết hạn hoạt động.

truong quoc te: Cac chương trình đào tạo đc cấp phép

Các chương trình đào tạo quốc tế được phép tuyển sinh tại VN 2013

Các chương trình đang hoạt động gồm:

Chương trình đào tạo quốc tế Học viện báo chí và Tuyên truyền liên kết với trường Học viện Quảng Nam, Trung Quốc đào tạo hệ cử nhân báo chí và thạc sỹ báo chí; Học viện Bưu chính viễn thông liên kết với Trường ĐH Staten Island , Hoa Kỳ đào tạo ngành Cử nhân máy tính;

Chương trình đào tạo quốc tế Học viện Ngân hàng liên kết với Tập đoàn Giáo dục Tyndale Singapore đào tạo hệ cao đẳng chuyên ngành Kinh doanh Tài chính; Học viện Ngân hàng liên kết với 5 Tập đoàn Giáo dục Tyndale Singapore đào tạo Cử nhân Quản trị lí Tài chính kinh doanh; Học viện Ngân hàng liên kết với 6 trường ĐH Birmingham, Anh đào tạo trình độ thạc sĩ Tài chính Ngân hàng;

Chương trình đào tạo quốc tế Học viện Ngân hàng liên kết với 7 Trường ĐH Kinh tế và Luật Berlin, Đức đào tạo trình độ thạc sĩ Kế toán tài chính và quản trị; Học viện ngoại giao liên kết trường ĐH Jean Moulin 3, Pháp đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Luật, Khoa học Chính trị, Quan hệ Quốc tế, Pháp ngữ và Toàn cầu hóa;

Chương trình đào tạo quốc tế Học viện ngoại giao liên kết với 9 Trường ĐH Victoria Wellington, New Zealand đào tạo Cử nhân Quan hệ quốc tế; Học viện Y dược – Cổ truyền Việt Nam liên kết trường ĐH Trung Y Dược Thiên Tân Trung Quốc Cử nhân Y học Cổ truyền đào tạo ngành Tân Trung Quốc Dược sỹ,….

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (8)

Viết lời bình

You can leave a response, or trackback from your own site.