Các chương trình liên kết đào tạo đã hết hạn tại Việt Nam

Kích cỡ:

Các chương trình liên kết đào tạo đã hết hạn tại Việt Nam: Chương trình liên kết đào tạo cử nhân Khoa học và Công nghệ, ngành Toán học giữa Trường ĐH Hoa Sen và Trường ĐH Claude Bernard Lyon I

TRƯỜNG QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC QUỐC TẾ | TIỂU HỌC QUỐC TẾ

Các chương trình liên kết đào tạo đã hết hạn tại Việt Nam

Chương trình liên kết đào tạo cử nhân Khoa học và Công nghệ, ngành Toán học giữa ĐH Kinh tế quốc dân với Trường ĐH Claude Bernard Lyon I; Chương trình liên kết đào tạo thạc sỹ Thực hành Khoa học, Công nghệ, Y tế ngành Định phí Bảo hiểm và Tài chính giữa Trường ĐH Kinh tế quốc dân và Trường ĐH Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1;

Các chương trình liên kết đào tạo đã hết hạn tại Việt Nam

Các chương trình liên kết đào tạo đã hết hạn tại Việt Nam

 

Các chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ đã hết hạn tại Việt Nam

Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ thực hành Kinh tế tri thức và lãnh thổ giữa Trường ĐH Thương mại và Trường ĐH Nam Toulon Var (Pháp); Chương trình liên kết đào tạo Licence Professionelle ngành Ngân hàng – Bảo hiểm giữa Trường ĐH Thương mại và Trường ĐH Địa Trung Hải Aix – Marseille (Pháp); Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Công nghệ thông tin – Viện ĐH Mở Hà Nội và Trường ĐH Công nghệ quốc gia MATI.

Thông tin chi tiết xem tại trang web của Bộ Giáo dục – Đào tạo; Cục Đào tạo với nước ngoài.

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (19)

One Response to “Các chương trình liên kết đào tạo đã hết hạn tại Việt Nam”

  1. [...] >> Các chương trình liên kết đào tạo đã hết hạn tại Việt Nam [...]

Viết lời bình

You can leave a response, or trackback from your own site.