Chương trình học bổng trường quốc tế Leidan

Kích cỡ:

Truong quoc te- Đại học Leiden là trường quốc tế của nhiều nhà khoa học Hà Lan đã đạt giải Nobel, gồm có Heike Kamerlingh Onnes, Hendrik Lorentz, Pieter Zeeman và Willem Einthoven

Trường quốc tế | Truong quoc te

Thông tin học bổng trường quốc tế:

Thông tin Đại học Leiden | truong quoc te

Đại học Leiden được thành lập năm 1575 bởi William I, tọa lạc tại thành phố Leiden, là trường đại học cổ xưa nhất tại Hà Lan.

Trường quốc tế  Leiden là thành viên của nhóm Coimbra Group, Eropaeum và liên hiệp các trường đại học nghiên cứu của Châu Âu. Hoàng gia Oranje-Nassau và đại học Leiden vẫn liên hệ chặt chẽ. Các nữ hoàng Wilhelmina, Juliana và Beatrix cũng như thái tử Willem-Alexander đã học ở Đại học Leiden. Năm 2005, nữ hoàng Beatrix đã nhận được bằng danh dự từ đại học Leiden.

trường quốc tế: Đại học leiden

Chương trình học bổng trường quốc tế Leidan

Đại học Leiden là trường quốc tế của nhiều nhà khoa học Hà Lan đã đạt giải Nobel, gồm có Heike Kamerlingh Onnes, Hendrik Lorentz, Pieter Zeeman và Willem Einthoven. Ngày nay, Đại học Leiden có 9 khoa, hơn 50 bộ môn và hơn 150 chương trình giáo dục đại học và có danh tiếng quốc tế. Nơi đây có hơn 40 viện nghiên cứu quốc gia và quốc tế.

Các ngành đào tạo:

  • Khảo cổ học
  • Khoa học nhân văn
  • Y khoa
  • Luật
  • Khoa học xã hội và hành vi
  • Khoa học

Các chương trình đào tạo:

  • Cử nhân
  • Thạc sỹ
  • Tiến sỹ
  • Và một số chương trình trao đổi sinh viên không cấp bằng

Chương trình học bổng Excellence của Đại học Leiden (LExS) dành cho những sinh viên xuất sắc không thuộc các nước EU/EEA, và mong muốn theo đuổi một chương trình Thạc sĩ tại Đại học Leiden. Học bổng áp dụng cho tất cả ác chương trình MA, MSc và LLM trên website Đại học Leiden.
Giá trị học bổng

Đại học Leiden cấp 5 suất học bổng cho chương trình học bổng Excellence, bao gồm:

Học bổng Platinum: Chi trả toàn bộ học phí và cấp phí sinh hoạt trị giá €10.000 (trừ tiền nhà ở)
Học bổng Gold: Toàn bộ học phí trừ tiền nhà ở
Học bổng Silver: hỗ trợ 75% học phí
Học bổng Bronze: hỗ trợ 50% học phí
Học bổng Ivory: hỗ trợ 25 % học phí

Khóa học sẽ kéo dài tối đa 12 tháng (chương trình Thạc sĩ 1 năm) hoặc 24 tháng (chương trình Thạc sĩ 2 năm)

Hướng dẫn đăng ký học bổng

Khi đăng ký cho quá trình nhập học, hãy nêu rõ rằng bạn muốn nộp hồ sơ xin học bổng LExS, trong mục học bổng của đơn đăng ký online. Bạn nên đính kèm một lá thư tiến cử (viết trên Microsoft Word) tối đa 500 từ, giải thích rõ tại sao mình xứng đáng được nhận học bổng này.

Thông tin chính thức về học bổng Excellence và quy trình nộp hồ sơ tham khảo http://prospectivestudents.leiden.edu/scholarships/scholarship/lexs.html

Trường quốc tế: tổng hợp

 

storebb.com
This domain name expired on Jan 9 2017 10:47:41:000PM
Click here to renew it.

Viết lời bình

You can leave a response, or trackback from your own site.