Chương trình trao đổi giáo dục từ các trường quốc tế Mỹ

Kích cỡ:

Chương trình trao đổi giáo dục từ các trường quốc tế Mỹ: Thay mặt cho Ủy ban Fulbright về Học bổng Nước ngoài và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Phòng Thông tin-Văn hóa Hoa Kỳ tại Hà Nội điều hành toàn bộ năm thành phần của chương trình nhằm đảm bảo sự phát triển song suốt và có tính hệ thống của Chương trình Fulbright Việt Nam.

TRƯỜNG QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC QUỐC TẾ | TIỂU HỌC QUỐC TẾ

Chương trình Fulbright Việt Nam

Được bắt đầu vào năm 1992 với mục đích nhằm gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc Hoa Kỳ và Việt Nam, chương trình Fulbright Việt Nam đến nay đã được mở rộng và bao gồm năm thành phần:

Chương trình trao đổi giáo dục từ các trường quốc tế Mỹ

Chương trình trao đổi giáo dục từ các trường quốc tế Mỹ

 

  • Chương trình Trao đổi Học giả Hoa Kỳ
  • Chương trình Trao đổi Học giả Việt Nam
  • Chương trình Trao đổi Sinh viên Hoa Kỳ
  • Chương trình Trao đổi Sinh viên Việt Nam
  • Chương trình Giảng dạy Kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình Khách tham quan quốc tế

Hàng năm, Đại sứ quán Hoa Kỳ có thể chọn lựa và đề cử các đối tượng tham gia vào các chương trình tham quan nghiên cứu theo chủ đề kéo dài bốn tuần tại Hoa Kỳ. Để tham gia vào chương trình này, các ứng cử viên phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: tuổi từ 30 đến 45; có ít nhất năm năm làm việc chuyên môn; có trình độ chuyên môn và học thuật xuất sắc, đồng thời phải được cơ quan chủ quản cho phép tham gia vào một chương trình trao đổi do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ.

Các nội dung thông thường của Chương trình Khách tham quan Quốc tế bao gồm: kinh tế, hành chính công, luật, giáo dục, bảo vệ môi trường, y tế công cộng, các vấn đề xã hội, sáng tác văn học, các vấn đề phụ nữ, các vấn đề quốc tế và an ninh quốc gia. Chương trình thường không yêu cầu khả năng tiếng Anh.

Chương trình Hubert H. Humphrey

Chương trình Hubert H. Humphrey là một chương trình học bổng nghiên cứu học tập, không cấp bằng, kéo dài một năm trong các lĩnh vực công. Hàng năm, tối đa bảy cán bộ cấp trung của Việt Nam có thể được đề cử cho chương trình này. Những người tham gia vào chương trình sẽ học tập một năm tại một trường đại học của Hoa Kỳ, trong đó có thể bao gồm một kì thực tập chuyên môn ngoài trường đại học.

Những lĩnh vực được khuyến khích tham gia bao gồm: y tế công cộng, môi trường, giáo dục, luật, nhân quyền, chính sách công, chính sách và quản lý công nghệ, quy hoạch đô thị, báo chí, an ninh quốc gia, phòng chống, chữa trị và giáo dục về ma túy. Để được xem xét cấp học bổng, ứng cử viên tham gia chương trình phải đạt được tối thiểu 525 điểm thi TOEFL. Các ứng cử viên cũng phải thể hiện cam kết phục vụ vì lợi ích công.

Chương trình Chuyên gia Văn hóa/Học thuật

Chương trình này cung cấp một hoặc hai chuyên gia Hoa Kỳ có trình độ để làm việc tại một cơ quan của Việt Nam trong khoảng thời gian từ hai tuần đến sáu tháng. Chuyên gia sẽ tham gia tiến hành các cuộc hội thảo, trợ giúp xây dựng chương trình học, và/hoặc tư vấn trong các lĩnh vực như văn hóa và nghệ thuật, nghiên cứu Mỹ, khoa học giáo dục, dự thảo luật và giáo dục pháp luật, quản lý môi trường, thị trường vốn…

Các cơ quan có quan tâm đến chương trình cần gửi một bản yêu cầu tới Phòng Thông tin-Văn hóa, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội trong đó có xác định rõ nhu cầu, phác thảo khung thời gian và các hoạt động của dự án, nêu rõ những yêu cầu đối với chuyên gia, đồng thời dự đoán kết quả của dự án. PAS sẽ chi trả mọi chi phí cho chuyên gia, trừ chỗ ở (do cơ quan chủ trì của Việt Nam chịu trách nhiệm).

Chương trình Diễn giả Hoa Kỳ

Chương trình Diễn giả Hoa Kỳ mời và chi trả cho các chuyên gia và học giả Mỹ đến thuyết trình tại các cơ quan của Việt Nam có nhu cầu. Chương trình bao quát nhiều chủ để khác nhau như lịch sử, văn học, văn hóa, chính trị, kinh tế, chính sách đối ngoại, chiến lược an ninh quốc tế và khu vực của Hoa Kỳ. PAS cũng xem xét khả năng chi trả các chi phí tổ chức chương trình như thuê phiên dịch và dịch các tài liệu hỗ trợ. Các cơ quan của Việt Nam có nhu cầu có thể liên lạc với Phòng Thông tin-Văn hóa để trao đổi khả năng thực hiện chương trình.

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (7)

Viết lời bình

You can leave a response, or trackback from your own site.