Monarch Power - YouTube
VN
Tải lên

Đang tải...

Bạn đang xem YouTube bằng Tiếng Việt. Bạn có thể thay đổi tuỳ chọn này bên dưới .
You're viewing YouTube in Vietnamese. You can change this preference below.

Video này không sẵn có.

Hàng đợi xem

Hàng đợi TV

Hàng đợi xemHàng đợi TV

    Đang tải...

Hàng đợi xem
Hàng đợi TV
__count__/__total__

Monarch Power

Bạn muốn xem lại video này sau?

Hãy đăng nhập để thêm video này vào danh sách phát.
992 lượt xem

Bạn thích video này?

Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn.

Bạn không thích video này?

Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn.

Đang tải...

Đang tải...

Đang tải...

Video này đã bị vô hiệu hóa xếp hạng.
Xếp hạng sẵn có khi video được thuê.
Tính năng này hiện không có. Vui lòng thử lại sau.

Xuất bản 24-05-2012

Learn what Monarch Power is all about!

Đang tải...

để thêm video này vào Xem sau

Thêm vào

Danh sách trường quốc tế tại Hồ Chí Minh

Kích cỡ:

Xem DANH SÁCH TRƯỜNG QUỐC TẾ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  được công nhận tại Việt Nam cập nhập lần cuối cùng vào tháng 3 năm 2012.

Danh sách trường quốc tế tại Hồ Chí Minh – truong quoc te

* Lưu ý: Danh sách dưới đây được cập nhật lần cuối cùng vào tháng 3 năm 2012.

Danh sách trường quốc tế tại Hồ Chí Minh

International Schools

(English as the Language of Instruction)

Dual (VN & English) & Language Programs

Early Childhood/Preschool Centers/Kindergarten

ABC International School
(also has campus in Dist. 7)28 Truong Dinh St. Dist.3

Ho Chi Minh City, VIETNAM
Tel : (+84-8) 3930-3533

Website: www.theabcschool.com

APU International School (American Pacific University) (Dual Program: Vietnamese & English)286 Lanh Binh Thang St., Ward 11, Dist. 11, HCMC, Vietnam

Tel: (+84-8) 3962-4897/3962-4898

Website: www.apc.edu.vn

CreativeKids Vietnam International Kindergarten
No 216, Lo H7, My Hung, Phu My Hung, Tan Phong Ward, Dist.7, HCMC, VietnamTel: (+848) 5412-1306 /5412 1856

Website: Click here

ACG International School – Vietnam (ACGIS)Thu Thiem Highway, An Phu Ward, Dist. 2, Office: Suite 304, FL. 3 Kim Do Office Building
123 Le Loi Street, Dist. 1, HCMC, Vietnam
Tel: (+84-8) 3821-4179

Website: www.acgedu.com

Asian Pacific College Bilingual School (APC)(Dual Program: Vietnamese & English)33 C-D-E Nguyen Binh Khiem, District 1, HCMC, Vietnam

(Has several campuses, including new campus in Dong Nai)

Website: unavailable

Gymboree Play & Music
Somerset Chancellor Court, 1st Floor, 21-23 Nguyen Thi Minh Khai, Dist.1, HCMC, VietnamTel: (+848) 3827- 7008

Website: Click here

American International SchoolElementary School: 102C Nguyen Van Cu Street, Nguyen Cu Trinh Ward, Dist. 1

Tel: (+84-8) 3838-5005
Middle School: 35 Nguyen Huu Canh Street, Ward 22, Binh Thanh District
Tel: (+84-8) 3514-6680
High School : 781/C1-C2 Le Hong Phong Street, Ward 12, Dist. 10, HCMC, Vietnam
Tel: (+84-8) 3868-1001

Website: www.ais.edu.vn/

Aston School (English Language School)459 Su Van Hanh
Dist. 10 Ho Chi Minh City VIETNAM
Tel: (+84-8) 3863- 654/56

Website: www.astonenglishschool.com

Kids Club Saigon
79/7 Pham Thai u Buong, PMH, Dist.7, HCMC, Vietnam
Mobile: 0908460267Website: Click here
Australian International SchoolAPSC Compound, 36 Thao Dien Road, District 2, Tel: (+84-8) 3744-6960
Middle & Senior School
21 Pham Ngoc Thach, Dist. 3, HCMC, Vietnam
Tel: +84-(0)8-3822-4992
Website: www.aisvietnam.com/
British Vietnamese International School (BVIS) (Dual Program: Vietnamese & English)225, Nguyen Van Huong St, Thao Dien, Dist. 2 HCMC
Tel: (+84-8) 3744 4551

Website: www.bvisvietnam.com

KinderWorld International Kindergarten (KIK) (also has campuses in Dist. 2 & 3)Ground floor, Somerset Chancellor Court,
21-23 Nguyen Thi Minh Khai Street, Dist. 1, HCMC, Vietnam
Tel: (84-8) 3827 2464

Website: Click here

British International School (BIS)225 Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, Dist. 2,HCMC, Vietnam
Tel: (+84-8) 3512-2081

City Campus: 182 Nguyen Van Thu, Dist.1, HCMC, Vietnam
Phone: (+84-8) 3822-2324Website:

Website: www.bisvietnam.com

Ecole Francaise Colette (EFC) (French School)Lycée français International d’Ho Chi Minh Ville
Route N°11 – Long Binh, Dist.9, HCMC, Vietnam
Tel: (+84-8) 37 25 22 08 Ext: 109

Website: http://efcvietnam.com.vn/

Little Angels International Preschool159/12 Hoang Van Thu, Ward 8, Phu Nhuan District, HCMC, Vietnam
Tel: (+84-8) 3844-3719

Website: unavailable

Canadian International School (CIS)Kindergarten: SC 39 Panorama, Nguyen Duc Canh Avenue,Dist.7, Tel: (+84-8) 5412-1549

Main Campus: Residential Quarter 13C Phong Phu Commune, Binh Chanh District, HCMC, Vietnam

Tel: (+84-8) 5412-3456

Website: www.cis.edu.vn

German International School Vietnam (GIS)(German School)

257 Hoang Van Thu, Tan Binh, HCMC, Vietnam
Tel: (+84-8) 7300-7257

Website: www.giss.vn

Montessori International School of Vietnam42/1 Ngo Quang Huy St, Thao Dien Ward, Dist. 2, HCMC, Vietnam
Tel: 3744-2639

Website: Click here

International School of Ho Chi Minh City (ISHCMC) -An Phu Campus649A Vo Truong Toan, Dist.2, HCMC, Vietnam
Tel: (+84-8) 3932-0111

 

Website: www.ishcmc.com

Horizon International Bilingual School (HIBS)(Dual Program: Vietnamese & English)

6-6A-8, Doung 44, Thao Dien, An Phu, Dist. 2, HCMC, Vietnam (*has several campuses)
Tel: (+84-8) 3402-2482

Website: www.hibsvietnam.com

Noah’s Club3 street No.4 – Nguyen U Di, Dist.2, Ho Chi Minh City,Vietnam
Tel: (+84-8) 3744-4709

Website:

International School Saigon Pearl (ISSP)92 Nguyen Huu Canh Street
Binh Thanh district, HCMC, Vietnam
Phone:(84-8) 2220-1788

Website: http://www.issp.edu.vn

IDECAF (French School)31 Thai Van Lung St. Dist.1
Tel : (+84-8) 3829-5451

 

Website: www.idecaf.gov.vn

Preschool – Fundino (BIS)11B Nguyen Gia Thieu, Dist.3, HCMC, Vietnam

Tel: (+84-8) 3930-0514

 

Website: unavailable

Renaissance International School Saigon (RISS)Address: 74 Nguyen Thi Thap Str., Binh Thuan Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam

Tel: (+84-8) 3773-3171

Website: www.rissaigon.edu.vn

ILA School (English Language school)402 Nguyen Thi Minh Khai
Dist.3 Ho Chi Minh City VIETNAM
Tel: (+84-8) 3929-0100

Website: www.ilavietnam.com

Rainbow School670 Vo Truong Toan, Dist.2, HCMC, Vietnam

Tel: (+84-8) 3899-7402

 

Website: unavailable

Singapore International School (SIS)
No. 29, Road No. 3, Trung Son Residential Area, Hamlet 4, Binh Hung Ward, Binh Chanh District, HCMC, Vietnam
Tel: (+84-8) 5431 7477Website: www.kinderworld.net
Japanese SchoolTan Phong Ward
Dist.7 Ho Chi Minh City VIETNAM
Tel: (+84-8) 3417-8600

Website: unavailable

Saigon Kids Childcare Centre104A Tran Quoc Toan, Dist.3, HCMC, Vietnam

Tel: (+84-8) 3932-5579

 

Website: Click here

Saigon South International School (SSIS)Nguyen Van Linh Parkway, Tan Phong Ward
Dist.7, HCMC, Vietnam
Tel: (+84-8) 5413-0901

Website:

www.ssis.edu.vn

Lassho – Vietnamese Language School for Foreigners8 Mac Dinh Chi, Dist.1 HCMC, Vietnam
Tel: (+84-8) 3823-3816

Website: http://lassho.edu.vn

Saigon Star International School (SSIS)Residential Area No.5, Thanh My Loi Ward, Dist.2, HCMC, Vietnam
Tel: (+84-8) 3742-3222

Website: Click here

 

The American School of Vietnam (TAS)177A Nguyen Van Huong
Dist Ho Chi Minh City VIETNAM
Tel: (84-8) 3519 2223

Website:

www.theamericanschool.edu.vn

Top GlobisSouthern Cross Sky View Building, CR3 CR3-6-7, Tan Phu Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam
Tel: (+84-8) 54147-7001

Website: unavailable

Smart Kids1172 Thao Dien Compound, Dist. 2, HCMC, Vietnam

Tel: (+84-8) 3744-6076

 

Website: Click here

Vietnam-Australia International School (VAS)(Dual Program: Vietnamese & English)

(Has several campuses KG-Primary-Secondary)

Junior & Senior Secondary School

202 Hoang Van Thu, Phu Nhuan Dist., HCMC, Vietnam

Tel: (+84-8) 3930-7278

Website: http://w3.vas.edu.vn

Stamford Grammar – SLC Kindergarten214 nam ky khoi nghia, Ward 6, Dist. 3, HCMC, Vietnam

Tel: (+84-8) 3930-7343

Website: Click here

Vietnamese Language Studies Saigon45 Dinh Tien Hoang, Dist.1, HCMC, Vietnam

Tel: (+84-8) 3910-0168

Website: unavailable

 Theo kênh tuyển sinh

Monarch Power - YouTube

VN
Tải lên

Đang tải...

Bạn đang xem YouTube bằng Tiếng Việt. Bạn có thể thay đổi tuỳ chọn này bên dưới .
You're viewing YouTube in Vietnamese. You can change this preference below.

Video này không sẵn có.

Hàng đợi xem

Hàng đợi TV

Hàng đợi xemHàng đợi TV

    Đang tải...

Hàng đợi xem
Hàng đợi TV
__count__/__total__

Monarch Power

Bạn muốn xem lại video này sau?

Hãy đăng nhập để thêm video này vào danh sách phát.
992 lượt xem

Bạn thích video này?

Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn.

Bạn không thích video này?

Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn.

Đang tải...

Đang tải...

Đang tải...

Video này đã bị vô hiệu hóa xếp hạng.
Xếp hạng sẵn có khi video được thuê.
Tính năng này hiện không có. Vui lòng thử lại sau.

Xuất bản 24-05-2012

Learn what Monarch Power is all about!

Đang tải...

để thêm video này vào Xem sau

Thêm vào

Viết lời bình

You can leave a response, or trackback from your own site.