Posts Tagged ‘học phí Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn’

Chương trình cao đẳng quản trị Kinh doanh tại ĐH Quốc tế Sài Gòn

Chương trình cao đẳng quản trị Kinh doanh tại ĐH Quốc tế Sài Gòn Chương trình Cao đẳng Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn có thời gian đào tạo trong 3 năm với mức học phí: 42.825.000 VND / 1 năm (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng [...]

Chương trình cao đẳng Tiếng Anh tại ĐH Quốc tế Sài Gòn

Chương trình Cao đẳng Tiếng Anh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn Trung Tâm: Trường Đại Học Quốc Tế Sài Gòn Ngày khai giảng:  Thời lượng: 3 năm Học phí: 42.825.000 VND / 1 năm (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt) và 109.673.000 VND / 1 năm (đối với chương [...]