Thông báo thi học bổng phổ thông trung học Mỹ

Kích cỡ:

Trường Quốc tế – BrainClick Vietnam là đại diện của hệ thống các trường phổ thông tại Mỹ cung cấp các chương trình học bổng đa dạng từ bán phần đến toàn bộ chi phí học và ăn ở.

 

Học sinh có quan tâm đến chương trình học bổng trung học phổ thông tại Mỹ có thể đăng ký tham dự kỳ thi học bổng miễn phí tổ chức tại BrainClick/ OEA Vietnam lúc 9h30 ngày 30/9 (đợt 1) và lúc 9h30 ngày 7/10 (đợt 2).

Các chương trình gồm:

Học bổng PTTH tại các trường phổ thông công lập: gồm toàn bộ học phí và chi phí sinh hoạt tại gia đình bản xứ trong thời gian một năm.

Học bổng PTTH tại các trường tư thục nội trú và bán trú nam nữ sinh trị giá từ 10.000 USD đến 23.000 USD một năm tương đương tối đa 50% học phí và ăn ở.

Học bổng các khóa học TOELF mùa hè trong thời gian 8 tuần tại Bang Pennsylvania.

Dưới đây là hệ thống các trường phổ thông tiếp nhận hồ sơ nhập học theo diện tự túc và học bổng cho kỳ học Tháng 1 và 9/2013:

học bổng phổ thông trung học Mỹ

Danh sách các trường phổ thông tiêu biểu Bang Thành phố Học bổng(USD) Tổng chi phí ước tính
Hệ thống các trường Công lập Các thành phố, bang khác nhau 100% học phí và ăn ở
Hệ thống các trường Tư thục
Grier school PA Tyrone 23.400 46.800
Phelps school PA Malvern 21.215 42.450
Ben Lippen school SC Columbia 32.750
Victory Christian school OK Tulsa 18.000
Aurora Christian IL Aurora 22.600
Bishop Chatard High School IN Indianapolis 20.000
Bishop Luers High School IN Ft. Wayne 17.900
Calhoun Christian MI Battle Creek 18.150
Calvin Christian MI Grandville 21.000
Cathedral IN Indianapolis 24.000
Colorado Springs School CO Colorado Springs 24.900
Concordia Lutheran High School IN Ft. Wayne 17.300
Concordia Lutheran Jr./Sr. High School NE Omaha 20.000
Greenwood Christian SC Greenwood 18.500
Hackett Catholic Central High School MI Kalamazoo 19.241
Hammond School SC Columbia 34.000
Heathwood Hall Episcipal SC Columbia 23.850
Hendersonville Christian School NC Hendersonville 20.000
Highland High School VA Warrenton 27.100

 

Chương trình dành cho học sinh tuổi từ 13 đến 17 đang là học sinh các trường phổ thông cơ sở, trung học có điểm trung bình tối thiểu từ 7.0. Ngoài ra, học sinh cần tự tin, độc lập, năng động, có mong muốn trải nghiệm nền văn hóa và giáo dục Mỹ. Tham gia, chương trình học sinh mang theo học bạ hoặc bảng điểm.

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (10)

Viết lời bình

You can leave a response, or trackback from your own site.