Thông tin trường quốc tế Mỹ: Đại học Columbia

Kích cỡ:

Truong quoc te-Viện Đại học Columbia tại Thành phố New York, gọi tắt là Đại học Columbia hay đơn giản là “Columbia”, là trường quốc tế nghiên cứu tư ở khu vực Morningside Heights, quận Manhattan, thành phố New York

Trường quốc tế | Truong quoc te

Thông tin trường quốc tế:

Lịch sử hình thành đại học Columbia, truong quoc te

Columbia là học viện cấp cao lâu đời nhất tại tiểu bang New York. Được thành lập và ban đặc quyền dưới tên King’s College vào năm 1754, Columbia là trường lâu đời thứ sáu tại Hoa Kỳ căn cứ theo năm thành lập, và thứ năm căn cứ theo năm được trao hiến chương. Viện Đại học hiện tại họat động dưới hiến chương trao năm 1787, nghĩa là dưới sự quản lý của một hội đồng tín nhiệm tư.

đại học columbia, truong quoc teTrường quốc tế Mỹ: Đại học Columbia 

Trong vòng hơn 250 năm, trải qua nhiều biến cố và phải thay đổi địa điểm giảng dạy, Columbia đã phát triển từ một đại học nhỏ, trở thành một viện đại học bao gồm 20 đại học và học viện liên kết khác nhau.

Top 10 trường quốc tế hàng đầu thế giới

Columbia là một thành viên của Ivy League. Trường quốc tế này đảm bảo những sinh viên theo học có chỗ ở trong suốt 4 năm.

Viện Đại học Columbia tại Thành phố New York, gọi tắt là Đại học Columbia hay đơn giản là “Columbia”, là trường quốc tế nghiên cứu tư ở khu vực Morningside Heights, quận Manhattan, thành phố New York, tiểu bang New York, Hoa Kỳ. Columbia là một thành viên của Ivy League.

Columbia là học viện cấp cao lâu đời nhất tại tiểu bang New York, lâu đời thứ năm tại Hoa Kỳ, và là một trong chín đại học thuộc địa được thành lập trước Cách mạng Hoa Kỳ. Trường được thành lập vào năm 1754 với tên King’s College dưới hiến chương hoàng gia của vua George đệ Nhị của Vương quốc Anh, và là một trong ba trường đại học duy nhất tại Hoa Kỳ được thành lập dưới đặc quyền này.

Columbia hàng năm điều hành giải thưởng văn học Mỹ, giải Pulitzer, và là một trong những thành viên sáng lập của Hiệp hội các Viện Đại học Hoa Kỳ. Columbia có mối liên kết với các chủ nhân giải Nobel nhiều hơn bất kỳ học viện nào khác trên thế giới. Quỹ tài trợ và tài chính dành cho nghiên cứu hàng năm của Columbia thuộc vào loại lớn nhất trong các trường quốc tế tại Hoa Kỳ. Viện Đại học Columbia hiện tại có bốn trung tâm toàn cầu tại Amman, Jordan; Bắc Kinh, Trung Quốc; Paris, Pháp; và Mumbai, Ấn Độ.

Trường quốc tế: tổng hợp

storebb.com
This domain name expired on Jan 09 2016 10:47PM
Click here to renew it.

Viết lời bình

You can leave a response, or trackback from your own site.