Tìm hiểu trường Đại học Nghệ thuật Luân Đôn

Kích cỡ:

Đại học Nghệ thuật Luân Đôn được khắp thế giới công nhận là đơn vị đi đầu trong giảng dạy và nghiên cứu nghệ thuật, thiết kế, thời trang, truyền thông và nghệ thuật biểu diễn

Đại học Nghệ thuật Luân Đôn – Du hoc Anh

Đại học Nghệ thuật Luân Đôn được khắp thế giới công nhận là đơn vị đi đầu trong giảng dạy và nghiên cứu nghệ thuật, thiết kế, thời trang, truyền thông và nghệ thuật biểu diễn. Chúng tôi là đại học chuyên ngành nghệ thuật và thiết kế lớn nhất châu Âu với trên 19.000 sinh viên. Trường đào tạo hàng loạt các khóa học độc đáo, nuôi dưỡng tài năng sáng tạo từ khắp thế giới và gần đây được Cẩm nang Đại học của tờ Thời báo Chủ nhật đánh giá là một trong các đại học hiện đại tốt nhất Vương quốc Anh.

Tìm hiểu trường Đại học Nghệ thuật Luân Đôn

Đại học Nghệ thuật Luân Đôn bao gồm 6 Trường đại học riêng biệt: Trường Nghệ thuật Camberwell, Trường Nghệ thuật và Thiết kế Saint Martins Trung ương, Trường Nghệ thuật và Thiết kế Chelsea, Trường Truyền thông Luân Đôn, Trường Thời trang Luân Đôn và Trường Nghệ thuật Wimbledon.

Chương trình đào tạo tiên tiến

Các trường đào tạo hàng loạt các khóa học đa dạng ở tất cả các bậc từ cơ sở tới đại học, sau đại học và nghiên cứu. Sự giáo dục của Trường sẽ hỗ trợ, khơi nguồn cảm hứng và thử thách tài năng của bạn để khi ra trường bạn có đủ các kỹ năng và kiến thức cần thiết để cất cánh với bước khởi đầu tuyệt vời trong nghề nghiệp bạn chọn.

Các giáo viên của trường là các chuyên gia và nhà thực hành chuyên nghiệp trong ngành; họ hiểu rõ để có một sự nghiệp thành đạt thì cần những gì. Bạn sẽ đắm mình trong thế giới thực hành chuyên nghiệp ngay từ ngày đầu học tập, và quan hệ chặt chẽ giữa trường với các ngành tạo cho bạn lợi thế trong thị trường việc làm quốc tế. Cựu sinh viên của trường nay đã là những tên tuổi lừng danh nhất trong nghệ thuật, thiết kế và truyền thông, thể hiện rõ hiệu quả phương thức đào tạo của Trường.

Một số điều học viên cần biết

Số sinh viên của Trường:

19.373 sinh viên từ 109 nước khác nhau:

 • 11.303 sinh viên Anh
 • 1.684 sinh viên EU
 • 5.386 Sinh viên quốc tế

Số sinh viên của Trường theo bậc học:

 • Bổ túc:   3.456
 • Đại học: 13.075
 • Sau đại học và Nghiên cứu: 2.842

Số sinh viên và khóa học theo Trường:

 • Trường Nghệ thuật Camberwell: 2 phân hiệu, 18 khóa học, 1.706 sinh viên
 • Trường Nghệ thuật và Thiết kế Saint Martins Trung ương: 3 phân hiệu, 34 khóa học, 4.500 sinh viên
 • Trường Nghệ thuật và Thiết kế Chelsea: 1 phân hiệu, 13 khóa học, 1.608 sinh viên
 • Trường Truyền thông Luân Đôn: 1 phân hiệu, 60 khóa học, 4.966 sinh viên
 • Trường Thời trang Luân Đôn: 6 phân hiệu, 74 khóa học, 5.322 sinh viên
 • Trường Nghệ thuật Wimbledon: 1 phân hiệu, 13 khóa học, 1.116 sinh viên

Số cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và kỹ thuật: 1.141

Theo hotcourse

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://storebb.com/?fp=iPIxYx7Zag03qi4S0pzVQqYGSc6PDFGgcdvPDdLydUQ5JFrGS6Zdnj3t4ri4RvnKSLCqmx7rzWeGSXt%2BQnQEjA%3D%3D&prvtof=TD18HqjqXMgTPPHNzP6S5Kjb3epqJo8AxGthib3Rx38%3D&poru=gNNKeXurbNbWfz%2Bpcyo5LUe4HP5ELZimheEYJyzGgNKLe70ZqNixcYSq6RtbOTenxV6VrHvb6Pj4YHyviUxY7g%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>

Viết lời bình

You can leave a response, or trackback from your own site.