Top 10 đại học quốc tế Mỹ có tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất

Kích cỡ:

Top 10 đại học quốc tế Mỹ có tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất: Theo dữ liệu thống kê của US News trên 2700 trường đại học Mỹ-khóa học 2006-2010 thì chỉ có khoảng 41% là tốt nghiệp sau 4 năm.

Trường quốc tế | Truong quoc te

Thông tin các trường quốc tế:

Khóa cử nhân ở các trường đại học Mỹ thường là 4 năm nhưng không phải hầu hết sinh viên đều tốt nghiệp đúng với thời hạn đó.

Danh sách trường quốc tế Mỹ có tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất

Có nhiều lý do dẫn đến việc này như các vấn đề trong học tập hay khó khăn về tài chính nhưng nhiều trường hàng đầu vẫn duy trì được tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn rất cao.

trường quốc tế Mỹ có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp cao nhất

Top 10 đại học Mỹ có tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất, trường quốc tế

Đại học CarletonCollege tại Minnesota, Williams College thuộc Massachusetts, Bowdoin College ở Maine và Columbia University ở New York là những trường dẫn dầu với tỷ lệ tốt nghiệp sau 4 năm tối thiểu là 90%. Và những trường này đều có mặt trên danh sách top 10 trường tốt nhất của Mỹ năm 2014.

trường quốc tế Mỹ có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp cao nhất

Danh sách 10 trường quốc tế Mỹ có tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất

Tỷ lệ tốt nghiệp trung bình của 10 trường quốc tế đứng đầu về tiêu chí này cũng xấp xỉ gần 90%. Các trường ở đây có sự chọn lọc rất cao và lớp học thì thường khá nhỏ gọn. Ngoài ra, không có trường nào có con số nhập học vượt quá 10.000. Với quy mô như vậy, sự tương tác giữa giáo viên và sinh viên sẽ lớn hơn rất nhiều. Giảng viên có thể chú ý đến sinh viên của mình được nhiều hơn và ngược lại sinh viên cũng có nhiều cơ hội tiếp cận hay trao đổi với giáo viên của mình. Chính điều này đã giữ được nhiều sinh viên ở lại khóa học cho đến khi tốt nghiệp.

Trong khi đó, hai trường, Arizona State University và the University of Central Florida thường đứng đầu về quy mô và con số sinh viên nhưng chỉ có khoảng 35% của khóa cử nhân toàn thời gian là tốt nghiệp sau 4 năm.

Theo SSDH

storebb.com
This domain name expired on Jan 9 2016 10:47:41:000PM
Click here to renew it.

Viết lời bình

You can leave a response, or trackback from your own site.