Top 10 trường quốc tế sinh viên đạt lương cao

Kích cỡ:

Top 10 trường quốc tế sinh viên đạt lương cao: Theo kết quả khảo sát chất lượng giáo dục Princeton Review, danh sách 10 trường quốc tế có lương sinh viên đạt cao nhất

Trường quốc tế | Hoc bong du hoc

Trường Kinh doanh Stanford dẫn đầu bảng xếp hạng các trường kinh doanh có triển vọng nghề nghiệp tốt nhất.

1. Trường đại học Standford

Princeton Review, một công ty tư vấn giáo dục và khảo sát chất lượng của Mỹ đã đưa ra bảng xếp hạng này. Đứng đầu là Trường Kinh doanh Stanford. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 96%. Mức lương khởi điểm bình quân: 118.000 USD .

 trường quốc tếstandford

Trường đại học quốc tế Standford

2.Đại học Califonia | trường quốc tế

Trường kinh doanh Haas, Đại học Califonia, Berkeley. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 93%. Mức lương khởi điểm bình quân: 116.000 USD.

 trường quốc tế

Trường quốc tế Califonia

3. Trường kinh doanh ở Dartmouth

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 93%. Mức lương khởi điểm bình quân: 115.000 USD.

 trường quốc tế

Trường đại học Dartmouth

4. Trường kinh doanh NYU Stern

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 90%. Mức lương khởi điểm bình quân: 108.000 USD.

 trường quốc tế

Trường quốc tế NYU Stern

5. Trường kinh doanh Columbia:

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 92%. Mức lương khởi điểm bình quân: 113.000 USD.

trường quốc tế

Trường  quốc tế Columbia
6. Trường kinh doanh Harvard.

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 89%. Mức lương khởi điểm bình quân: 124.000 USD .

trường quốc tế

Đại học Harvard

7. Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania.

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 92%. Mức lương khởi điểm bình quân: 121.000 USD

 trường quốc tế

Đại học Pennsylvania | trường quốc tế

8. Trường kinh doanh Carnegie Mellon Tepper

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 90%. Mức lương khởi điểm bình quân: 108.000 USD.

 trường quốc tế

Trường Carnegie Mellon Tepper

9. Trường quản lý Kellogg, Đại học Northwestern

Mức lương khởi điểm bình quân: 117.000 USD.

trường quốc tế

Trường quốc tế Northwestern

10. Trường quản lý MIT Sloan

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 96%. Mức lương khởi điểm bình quân: 118.000 USD.

trường quốc tế

 Trường quốc tế MIT Sloan

Theo Tiin

storebb.com
This domain name expired on Jan 9 2017 10:47:41:000PM
Click here to renew it.

Viết lời bình

You can leave a response, or trackback from your own site.