Trường đại học quốc tế Exeter

Kích cỡ:

Đại học Exeter Đặt trong một khuôn viên đẹp như tranh gần trung tâm thành phố, Exeter cũng hứa hẹn một nơi an toàn nhưng vẫn thú vị để nghiên cứu cùng với một loạt các hoạt động ngoài trời.

Đại học Exeter là một trong 10 trường đại học hàng đầu Vương quốc Anh, Exeter đã có nhiều danh tiếng trong quá trình giảng dạy và là một trong những trường về kinh doanh tốt nhất Anh.

Trường Đại học Exeter đã có danh tiếng rất lớn về học tập và xếp thứ chín trong bảng xếp hạng các trường đại học của tạp chí Times năm 2010.

Trường kinh doanh của Exeter có thành tích ấn tượng và được xếp hạng thứ hai ở Vương quốc Anh về  kế toán và tài chính, thứ năm trong nghiên cứu kinh doanh và thứ sáu trong ngành kinh tế.

Trường Đại học Exeter đã có khoảng 15.500 sinh viên, 20% trong số đó là sinh viên quốc tế. Một cộng đồng đa quốc gia thịnh vượng của nhân viên và sinh viên đến từ hơn 130 quốc gia

Trường hiện có 37 sinh viên đến từ Việt Nam. Chương trình học phổ biến bao gồm cử nhân kinh doanh, cử nhân kinh tế và tài chính, thạc sĩ phân tích tài chính và quản lý quỹ, ngân hàng.

Một thoáng Exeter

Exeter là một thành phố đẹp như tranh vẽ với một dân số hơn 118.000 người. Thành phố vừa là một trung tâm hiện đại và phát triển, vừa mang nhiều nét lịch sử. Bạn sẽ tìm thấy các quán cà phê, nhà hàng, quán rượu và cửa hàng pha trộn với các tòa nhà lịch sử. Trung tâm bán lẻ The New Princesshay còn nhận định rằng Exeter là điểm mua sắm chính của Tây Nam.
Các khoá học

1. Các khoá học tiếng Anh (được giảng dạy tại INTO)

Gồm tiếng Anh cho các chương trình dự bị, đại học và sau đại học.

Tiếng Anh dự bị £3300( 10 tuần) hoặc £1650 (5 tuần)

Khóa học này ngắn được thiết kế để giúp bạn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn trước khi bạn bắt đầu một khóa học đại học hoặc sau đại học tại Đại học Exeter. Các khóa học này đựoc tổ chức trong mùa hè.

Nếu bạn đáp ứng yêu cầu đầu vào của học thuật, hoàn thành thành công của chương trình dự bị tiếng Anh, bạn được đảm bảo vào học tại các khóa học văn bằng tại trường Đại học Exeter hoặc các trường đại học khác ở Anh mà không cần IELTS. Tiếng Anh cho chương trình đại học £3,650/kì.

Khóa học này tập trung vào các kỹ năng tiếng Anh bạn cần phải học tập có hiệu quả trên  khóa học đại học hoặc dự bị đại học được cung cấp bởi Trung tâm INTO.

Tiếng Anh cho chương trình sau đại học 3.650 bảng Anh/kì

Khóa học này giúp bạn cải thiện trình độ tiếng Anh để vào học một chương trình sau đại học hoặc một bằng chứng nhận sau đại học của INTO. Bạn có thể ghi danh vào khóa học này vào đầu mỗi học kỳ và học tập như một môn học tối thiểu trong chương học thuật.

2. Các khoá học dự bị (được giảng dạy tại INTO): £10,950

Gồm 6 môn sau:
Sinh học, Y học và Khoa học Y tế (1 khóa học)
Kinh doanh và Quản lý (1 khóa học)
Khoa học Máy tính (1 khóa học)
Nhân văn, Khoa học Xã hội, Luật và Kiến trúc (1 khóa học)
Toán học và Tài chính (2 khóa học)
Khoa học và Kỹ thuật (2 khóa học)

Với 4 chuyên ngành sau:

Dự bị ngành Khoa học Máy tính, Kỹ thuật và Toán học

Khi bạn hoàn thành thành công khoá học này và đáp ứng yêu tiếng Anh, bạn sẽ đủ điều kiện vào học một loạt các chương trình tại các khoa Kỹ thuật, Khoa học Máy tính và Toán ở trường Đại học

Chương trình này cung cấp cho bạn cơ hội để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của bạn, nâng cao kiến thức học tập của bạn và phát triển kỹ năng học tập cần thiết để nghiên cứu học khóa học cử nhân.

Chuyển tiếp vào học lấy bằng cử nhân Đại học danh dự tại Đại học Exeter với các ngành sau:

Ứng dụng Địa chất
Xây dựng
Điện tử
Cơ khí
Kỹ thuật và Quản lý
Kỹ thuật Địa chất và Địa kỹ thuật
Quản lý CNTT cho doanh nghiệp
Toán học
Toán học với kế toán
Toán và Khoa học Máy tính
Toán học với Kinh tế
Toán học với Tài chính
Toán học với Quản lý
Kỹ thuật cơ khí
Kỹ thuật mỏ

Dự bị ngành Kinh tế, Tài chính và Quản lý £10,950
Khi bạn hoàn thành thành công khoá học này và đáp ứng yêu tiếng Anh, bạn sẽ đủ điều kiện vào học một loạt các chương trình tại khoa Kinh doanh của trường Đại học Exeter.

Chương trình này cung cấp cho bạn cơ hội để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của bạn, nâng cao kiến thức học tập của bạn và phát triển kỹ năng học tập cần thiết để nghiên cứu học khóa học cử nhân.

Chuyển tiếp vào học lấy bằng cử nhân Đại học danh dự tại Đại học Exeter với các ngành sau:

Kế toán và Tài chính Kế toán với lãnh đạo
Kinh doanh và Kế toán
Kinh doanh và Quản lý
Kinh doanh Kinh tế
Kinh tế
Kinh tế và Tài chính
Kinh tế và Chính trị
Kinh tế với Kinh tế
Quản lý với lãnh đạo
Dự bị ngành Nhân văn, Luật và Khoa học xã hội £10,950
Khi bạn hoàn thành thành công khoá học này và đáp ứng yêu tiếng Anh, bạn sẽ đủ điều kiện vào học một loạt các chương trình tại trường Nhân văn và khoa học xã hội của trường Đại học Exeter.

Chương trình này cung cấp cho bạn cơ hội để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của bạn, nâng cao kiến thức học tập của bạn và phát triển kỹ năng học tập cần thiết để nghiên cứu học khóa học cử nhân.
Chuyển tiếp vào học lấy bằng cử nhân Đại học danh dự tại Đại học Exeter với các ngành sau:
Lịch sử cổ đại
Hành Vi Động Vật
Tiếng Ả Rập và Hồi giáo học
Khảo cổ học
Địa lý
Lịch sử
Chính trị và Xã hội
Quan hệ Quốc tế
Luật
Nghiên cứu Trung Đông
Triết học
Chính trị
Tâm lý
Xã hội học
Dự bị ngành Khoa học £10,950
Khi bạn hoàn thành thành công khoá học này và đáp ứng yêu tiếng Anh, bạn sẽ đủ điều kiện vào học một loạt các chương trình tại các trường Sinh học, Địa lý, Khảo cổ học và Trái đất Tài nguyên; Tâm lý học,Thể thao và Khoa học Y tế của trường Đại học Exeter.

Chương trình này cung cấp cho bạn cơ hội để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của bạn, nâng cao kiến thức học tập của bạn và phát triển kỹ năng học tập cần thiết để nghiên cứu học khóa học cử nhân.
Chuyển tiếp vào học lấy bằng cử nhân Đại học danh dự tại Đại học Exeter với các ngành sau:
Sinh học và Hoá dược
Sinh học
Sinh học và Hành Vi Động Vật
Bảo tồn Sinh học và Sinh thái
Bảo tồn Sinh học và Địa lý
Sinh học tiến hóa
Nghiên cứu thể dục và thể thao
Địa lý
Sinh học phân tử
3. Chương trình cao đẳng (được giảng dạy tại INTO) £10,950

Cao đẳng ngành Quản lý kinh doanh, kế toán và Kinh tế
Hoàn tất thành công chương trình này và bạn sẽ được đảm bảo vào năm thứ hai đại học của một trong năm chuyên ngành thuộc trường kinh doanh trường Đại học Exeter Chương trình này
Chuyển tiếp vào học năm thứ hai tại trường Kinh doanh của trường Đại học Exeter với các chuyên ngành sau:
Cử nhân Kế toán và Tài chính
Cử nhân Kinh doanh và kế toán
Cử nhân Kinh doanh và Quản lý
Cử nhân Kinh doanh Kinh tế
Cử nhân nghiên cứu Kinh Doanh
4. Bằng chứng nhận sau Đại học ( được giảng dạy tại INTO)£10,950

Bằng chứng nhân sạu đại học ngành tài chính
Nếu bạn ý dịnh vào học 1 khoá thạc sỹ ngành tài chính ở trường Đại học Exeter, khoá chuyển tiếp này sẽ chuẩn bị cho ban nâng cao kiến thức về Quản lý kinh doanh hiện đại
Cùng với sự phát triển kiến thức về môn học và các kỹ năng nghiên cứu sau đại học có liên quan, bạn cũng sẽ được nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.
Chương trình chuyển tiếp này sẽ bảo đảm cho bạn vào học  tại các chương trình sau đại học của trường đại học Exeter
ThS Tài chính và Đầu tư
ThS Tài chính và Quản lý
Thạc sĩ Marketing và Dịch vụ tài chính
Bằng chứng nhận sau đại học ngành Luật
Các chứng chỉ tốt nghiệp về Luật là một chương trình được thiết kế cho những sinh viên đã hoàn tất một văn bằng hoặc bằng tốt nghiệp về  luật hoặc các môn khác và những ai cần nâng cao kiến thức về pháp luật để đạt học các chương trình thạc sỹ ngành Luật tại Đại học Exeter. Những học sinh vượt qua trình độ thích hợp được đảm bảo vào học một trong một trong chương trình thạc sỹ của đại học Exeter như:
Luật Kinh doanh quốc tế
Luật châu Âu
International Comparative Public Law
Luật Nhân quyền Quốc tế

Bằng chứng nhận sau đại học ngành Quản lý

Chương trình này chuẩn bị cho học sinh một trong các văn bằng tốt nghiệp các chương trình được cung cấp bởi trường kinh doanh của đại học
Exeter, bao gồm cả cả chương trình MBA

Khoá học này giúp bạn chuyển tiếp tới chương trình Thạc sỹ ngành Quản lý quốc tế ở trường đại học Exeter hoặc chương trình MBA hoặc nghiên cứu quản lý doanh nghiệp quốc tế ở các trường đại học khác ở Vương quốc Anh
Nếu muốn theo học khoá MBA tại đại học Exeter bạn phải có 3 năm kinh nghiệm làm việc và 7.0 IELTS
Bằng chứng nhận sau đại học ngành Hành chính công

Đây là một chương trình dự bị thạc sĩ được thiết kế cho những sinh viên đã hoàn thành 1 bằng đại học, có kinh nghiệm ít nhất ba năm quản lý trong lĩnh vực công cộng, tổ chức có liên quan, và những người cần nâng cao kiến thức của họ về hành chính công để vào học Masters trong hành chính công tại Đại học Exeter.
Thạc sĩ Hành chính công (MPA) tại Đại học Exeter
Ứng viên phải có kinh nghiệm làm việc ít nhất ba năm ở cấp quản lý trong lĩnh vực công cộng hoặc có liên quan tổ chức
5.Chương trình cử nhân đại học:

Học phí cho sinh viên quốc tế bắt đầu khóa học tháng 10 năm 2010 là:

Nghệ thuật, Nhân văn, Khoa học Xã hội (bao gồm cả Kinh doanh và Luật); Bằng danh dự ngành Toán, Địa lý: 11.100 £

Khoa học và Kỹ thuật (bao gồm cả Tâm lý học và Khoa học Thể thao): £ 13.200

Các chương trình: £ 12.150 lấy bằng danh dự kết hợp giữa 1 môn khoa học và 1 nghệ thuật: £12,150
6. Chương trình Sau đại học

Các chương trình về nghiên cứu (MbyRes, MPhil, PhD)
Học phí
£11,100 / £13,200 (tuỳ thuộc từng môn học)
Các chương trình giảng dạy (MA, MSc, MRes)
£11,100 / £13,200 (Tuỳ thuộc từng môn học)

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (10)

One Response to “Trường đại học quốc tế Exeter”

  1. [...] Chương trình liên kết quốc tế học viện Tài Chính>> Trường đại học quốc tế Exeter>> Đại học James Cook [...]

Viết lời bình

You can leave a response, or trackback from your own site.