Trường đại học quốc tế Glasgow Caledonian University

Kích cỡ:

Trường đại học quốc tế Glasgow Caledonian University với gần 17.000 sinh viên trong đó có gần 2000 sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia trên thế giới, Glasgow Caledonian là một trong những trường đại học lớn nhất Scotland.

> Trường quốc tế>> Đại học quốc tế >> Trường quốc tế Anh

Trường đại học quốc tế Glasgow Caledonian University

Nằm tại Glasgow, lịch sử của Đại học Glasgow Caledonian bắt đầu từ năm 1875, mặc dù trường Glasgow Caledonian chính thức được thành lập vào năm 1993. Với gần 17.000 sinh viên trong đó có gần 2000 sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia trên thế giới, Glasgow Caledonian là một trong những trường đại học lớn nhất Scotland.

Glasgow Caledonian University nổi tiếng với nhiều chuyên ngành khoa như Kinh doanh, Y tế, Khoa học, Kỹ thuật, Luật, Toán học, Giáo dục…Trường là một trung tâm nghiên cứu có uy tín tiên phong trong các lĩnh vực y tế, kỹ thuật, đạo đức, vật lý học và thiên văn học và dẫn đầu về tỷ lệ hài lòng của sinh viên và 95% sinh viên có việc làm sau khi ra trường.

Trường đại học quốc tế Glasgow Caledonian University

Trường đại học quốc tế Glasgow Caledonian University

Khuôn viên của trường nằm ngay trung tâm thành phố Glasgow sôi động, sinh viên dễ dàng tới London và các thành phố khác của Châu âu bằng rất nhiều loại hình giao thông thuận tiện.

Trường đã từng được chọn vào danh sách của 75 trường đại học hàng đầu trên thế giới theo đánh giá của The Times Higher Education World University Rankings với 92% sinh viên của trường có việc làm sau khi tốt nghiệp. Trường là một trung tâm nghiên cứu có uy tín tiên phong trong các lĩnh vực y tế, kỹ thuật, tâm lý, vật lý học và thiên văn học.

Chương trình đào tạo tại trường Đại học quốc tế Glasgow Caledonian University

a) Khóa học Tiếng Anh: Học hè; Tiếng Anh học thuật và dự bị IELTS; Tiếng Anh dự bị Thạc sĩ

 • Khai giảng: tháng 1, 4, 7, 9
 • Học phí: ₤3.800/kỳ; Yêu cầu: tối thiểu IELTS 4.0 (điểm thành phần ≥ 4.0)

b) Khóa dự bị Đại học:

 • Các chuyên ngành: Kinh doanh, KH tự nhiên, Máy tính, Kỹ thuật, Xây dựng, Sức khoẻ
 • Khai giảng: Tháng 1, 3, 6, 9

Yêu cầu: Học xong lớp 11 hoặc tốt nghiệp PTTH với học lực trên 6.5 (Trên 17 tuổi)

 • 3 kỳ: IELTS 5.0 (điểm viết ≥ 4.5, các điểm khác ≥ 4.0). Khai giảng tháng 9, 1.Học phí: £10.995
 •  4 kỳ: IELTS 4.5 (điểm thành phần ≥ 4.0). Khai giảng tháng 9, 6. Học phí: £14.795
 • 5 kỳ: IELTS 4.0 (điểm thành phần ≥ 4.0). Khai giảng tháng 3, 6. Học phí: £18.595

c) Khóa Cao đẳng (tương đương năm 2 Đại học)

Các chuyên ngành: Kinh doanh và Kỹ thuật; Máy tính

- Khai giảng: Tháng 9 và Tháng 1 (3 kỳ), 6 và 9 (4 kỳ)
- Yêu cầu: Hoàn thành lớp 12 với điểm trung bình trên 7.0
+ 3 kỳ: IELTS 5.5 (điểm viết ≥ 5.0, điểm thành phần ≥ 4.0)
+ 4 kỳ: IELTS 5.0 (điểm viết ≥ 4.5, điểm thành phần ≥ 4.0)
+ 5 kỳ: IELTS 4.5 (điểm viết ≥ 4.0; điểm thành phần ≥ 4.0)
- Học phí: £10.995/3 kỳ; £14.795/4 kỳ; £18.595/5 kỳ

d) Khóa Đại học

- Khai giảng: tháng 1 và tháng 9
- Yêu cầu: IELTS 6.0 (không có điểm thành phần nào dưới 5.5) hoặc TOEFL 550 (TOEFL CBT 213/ TOEFL iBT 80)
Học phí:
+ Chuyên ngành Xây dựng, Môi trường, Kinh doanh, Luật, Khoa học xã hội: £10,200/năm
+ Chuyên ngành Kỹ thuật, Máy tính, Y, Sức khỏe cộng đồng, Điều dưỡng, Khoa học đời sống: £11,000/năm
e) Khóa Dự bị Thạc sĩ
Chuyên ngành: Kinh doanh, Kỹ thuật, Máy tính…
- Khai giảng: Tháng 1, 4, 6, 9.
- Học phí: £8,000/2 kỳ; £10.995/3 kỳ
- Yêu cầu: Tốt nghiệp ĐH, Cao đẳng: – IELTS 5.5 (điểm thành phần ≥ 5.5)
f
) Khóa Thạc sĩ:
- Khai giảng: tháng 1, tháng 9
- Yêu cầu: IELTS 6.0 (không có điểm thành phần nào dưới 5.5) hoặc TOEFL 550 (TOEFL CBT 213/ TOEFL iBT 80)
- Học phí:
+ MBA: £14.500/năm
+ Tài chính, Kế Toán, Kinh doanh, Quản lý: Quản trị nguồn nhân lực: £11,000/năm
+ Các ngành khác giao động £10,400 – 11.500/năm

Các ngành học tại trường

 • Accounting/Finance
 • Business & Management
 • Computing
 • Creative & Design
 • Environment studies
 • Journalism & Media
 • Law
 • Marketing/PR
 • HRM
 • Luxury Brand Management
 • Các bậc học tại trường
 • Undergraduate
 • Postgraduate

Học phí

Undergraduate £10,200 – £11,000
Postgraduate £10,200 – £12,000
MBA £14,500 – £16,800

Tổng hợp vietint, eduvietglobal

storebb.com
This domain name expired on Jan 9 2017 10:47:41:000PM
Click here to renew it.

Viết lời bình

You can leave a response, or trackback from your own site.