Trường quốc tế TPHCM có hiệu trưởng mới

Kích cỡ:

Trường Quốc tế TP Hồ Chí Minh bổ nhiệm Hiệu trưởng mới: Trường Quốc Tế TP Hồ Chí Minh (ISHCMC) bổ nhiệm ông Simon Leslie làm Hiệu trưởng mới từ năm học 2013 – 2014.

TRƯỜNG QUỐC TẾĐẠI HỌC QUỐC TẾCAO ĐẲNG QUỐC TẾ

Với gần bốn mươi năm công tác trong ngành giáo dục, ông Leslie hội đủ kinh nghiệm để lãnh đạo một trong những tổ chức giáo dục hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh trong năm học tới.
Ông Leslie đã cống hiến gần 4 thập kỷ cho sự nghiệp giáo dục trong vai trò giảng dạy, quản lý và Hiệu trưởng các trường học tại quê hương của ông nước Úc, cùng với kinh nghiệm giáo dục quốc tế tích lũy trong thời gian làm việc tại Thái Lan và Tanzania. Ông gia nhập ISHCMC sau thời gian 8 năm làm Hiệu trưởng tại trường New International School (NIST) tại Băng Cốc, Thái Lan.

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (4)

Viết lời bình

You can leave a response, or trackback from your own site.