Trường song ngữ quốc tế Horizon

Kích cỡ:

Trường song ngữ quốc tế Horizon: Tìm hiểu thông tin về trường quốc Horizon, chương trình đào tạo và học phí tại trường quốc tế với các cấp học mầm non, tiểu học quốc tế, THCS..

Trường quốc tế |Trường tiểu học quốc tế

Thông tin trường quốc tế:

Trường song ngữ quốc tế Horizon

  •  Địa chỉ :6 – 6A – 8, đường 44,Thảo Điện, Q 2, HCMC, Việt Nam
  • ĐT :+84 (8) 5 402 24 82 (Pbx)
  • Fax : +84 (8) 5 402 24 80
  • Email : info@hibsvietnam.com

Horizon Trường Song Ngữ Quốc tế là một trường học có quy mô nhỏ, chất lượng cao với ba cơ sở tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Horizon là trường song ngữ quốc tế mở cửa cho học sinh thuộc tất cả các quốc tịch

Chương trình học tại trường quốc tế Horizon

Đối với học sinh Việt Nam, đó là nơi giúp các em có thể học tiếng Anh với tốc độ nhanh hơn vì một số môn khoa học trong chương trình của Việt Nam được giảng dạy bằng tiếng Anh.

truong quoc te HIBSTrường song ngữ quốc tế Horizon

Theo đó, các em sẽ có thể tốt nghiệp trung học và tiếp tục theo học đại học tại Việt Nam. Ngoài ra, du học cũng sẽ là sự lựa chọn khác cho các em.

HIBS cung cấp giáo dục quốc tế tại tất cả cơ sở. Các phòng ban tại mỗi cơ sở như sau:

  • Trường mầm non
  • Trường Tiểu học quốc tế
  • Trường Trung học cơ sở
  • Trường Trung học phổ thông

Học phí tại trường song ngữ quốc tế Horizon, truong quoc te

Học phí trường song ngữ quốc tế Horizon mới nhất cho năm học 2013 – 2014 tại HCMC

Installments Times Payment dates Grades Tuition Fee VND
YEAR 1 1/3/13-16/8/13 Kindergarten  109,000,000  1 109,000,000
Primary(1-5)  109,000,000  1  109,000,000
Secondary(6-9)  131,000,000  1  131,000,000
High School(10-12)  153,000,000  1  153,000,000
TERM 1 1/3/13-16/8/13  Kindergarten  56,500,000  2  113,000,000
 Primary(1-5)  56,500,000  2  113,000,000
2 21/10/13-20/12/13  Secondary(6-9)  67,500,000  2  135,000,000
 High School(10-12)  78,500,000  2  157,000,000
QUARTER 1  1/3/13-16/8/13  Kindergarten  29,500,000 4  118,000,000
2  19/8/13-18/10/13  Primary(1-5)  29,500,000 4   118,000,000
3  21/10/13-20/12/13  Secondary(6-9)  35,000,000 4  140,000,000
4  23/12/13-7/3/13  High School(10-12  40,500,000 4  162,000,000

 Trường quốc tế: tổng hợp

storebb.com
This domain name expired on Jan 09 2017 10:47PM
Click here to renew it.

Viết lời bình

You can leave a response, or trackback from your own site.