Trường tiểu học quốc tế Anglophone

Kích cỡ:

Trường tiểu học quốc tế Anglophone: Thông tin về trường tiểu học quốc tế Anglophone; chương trình giáo dục theo chuẩn Vương quốc Anh dành cho học sinh từ 2 – 18 tuổi

Trường quốc tế |Trường tiểu học quốc tế

Thông tin trường quốc tế:

Trường tiểu học quốc tế Anglophone

Được thành lập vào năm 1995, Trường Quốc tế Anglophone là một môi trường đa quốc gia đang mở rộng nhanh chóng, không giáo phái ngày học cho sinh viên ngôn ngữ đầu tiên và thứ hai nói tiếng Anh.

truong tieu hoc quoc te

 

Trường tiểu học quốc tế Anglophone

Hệ thống trường quốc tế  đào tạo học sinh từ 2 đến 18 tuổi, dựa trên hệ thống giáo dục Anh Quốc, giảng dạy theo chuẩn của British National Curriculum, the Cambridge IGCSE và AS/A levels.

Chương trình học trường tiểu học quốc tế Anglophone

Chương trình giáo dục cho học sinh từ 2-18 tuổi, nhà trường có các hướng dẫn trong tất cả các đối tượng chương trình giảng dạy của Vương quốc Anh thông qua môi trường tiếng Anh và cung cấp giảng dạy của một phiên bản chuyển thể của chương trình giảng dạy quốc gia Anh, Cambridge IGCSE, AS / A level.

Trường gồm học sinh của 37 quốc tịch khác nhau, tạo một sự đa dạng phong phú văn hóa, tự hào có nhiều kinh nghiệm, giáo viên bản xứ từ Anh, Australia, Ireland, New Zealand, Trung Quốc và Pháp. Từ tháng 8 năm 2011 sẽ có 65 giáo viên nước ngoài làm việc tại trường. Số lượng sinh viên đăng ký tại trường Quốc tế ABC là 750.

Thông tin liên hệ đại học quốc tế Anglophone

 Cơ sở Nam Sài Gòn 1 (trẻ 3-13 tuổi)

  •  Địa chỉ: 2 Đường 1E, Khu Dân Cư Trung Sơn Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
  •  Điện thoại: 08-5431 1833
  •  Fax: 08-5431 7214
  •  Website: http://www.theabcis.com
  • Email: abcintschoolss@vnn.vn

Cơ sở Nam Sài Gòn 2 (mầm non)

  •  Địa chỉ: 4 Đường 1E, Khu Dân Cư Trung Sơn Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
  •  Điện thoại: 08-5431 8050
  • Fax: 08-5431 8051
  • Email: abcintschoolssep@sptfone.vn

 Trường quốc tế: tổng hợp

storebb.com
This domain name expired on Jan 9 2017 10:47:41:000PM
Click here to renew it.

Viết lời bình

You can leave a response, or trackback from your own site.